Καποτίνες

Περιγραφή / Χαρακτηριστικά
Τοποθετούνται επάνω από παράθυρα ή πόρτες
Προφύλαξη από βροχή
Προστασία από τον ήλιο
Ανοιγοκλεινόμενες ή σταθερές
Στιβαρή κατασκευή για αντοχή στον αέρα
Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικού μοτέρ
Σκελετός από κράμα αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή
Επένδυση με ύφασμα ή μουσαμά PVC τής αρεσκείας σας
Ποικιλία χρωμάτων και υφασμάτων
Εγγύηση 5 έτη
Χρήσιμες Συμβουλές
Σε περιπτώσεις βροχής να μένει ανοιχτή για να μη μαζεύει στις πιέτες νερό (για καποτίνες ανοιγοκελινόμενου τύπου)
Ενδεικτικές Εγκαταστάσεις/Εφαρμογές